Aktualności

Nr sprawy: ZOFE 01/2020 Pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją zadania polegającego na wdrożeniu e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Partnerzy