Cyberbezpieczeństwo

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Cyberbezpieczeństwo

 

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to zastosowanie technologii, procesów i kontroli w celu ochrony systemów, sieci, programów, urządzeń i danych przed atakami cybernetycznymi. Celem cyberbezpieczeństwa jest zmniejszenie ryzyka cyberataków i ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem systemów, sieci i technologii. Jest to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach  zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 20218, poz. 1560), w zakresie:

 • udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy,
 • obrót i dystrybucja produktów leczniczych.

Usługa kluczowa to udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.

Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:

 1. świadczy usługę kluczową,
 2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 3. incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

W Szpitalu Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach:

-  Wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

- Zarząd Szpitala egzekwuje stosowanie wewnętrznych procedur i instrukcji,

- Każdy pracownik jest świadomy zapisów procedur systemowych oraz swoich obowiązków w tym zakresie,

- Szpital  szacuje  ryzyka dla swoich usług kluczowych, zbiera informacje o zagrożeniach i podatnościach, stosuje środki zapobiegające i ograniczające  mające wpływ incydenty bezpieczeństwa systemu informacyjnego oraz zgłasza incydenty poważne do CSIRT GOV,

- Szpital podejmuje działania uświadamiające zagrożenia, informując pracowników o wszelakich próbach ataków środowisk przestępczych na zasoby informacyjne Szpitala,

- Szpital korzysta z usług zaufanych dostawców Internetu celem zmniejszenia prawdopodobieństwa błędów po stronie dostawcy, które mogłyby wpłynąć na ciągłość usług szpitala, utratę komunikacji lub bezpieczeństwa przesyłanych informacji,

- Dla lokalizacji szpitala ustalono zasady ochrony pomieszczeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu świadczenia usługi kluczowej; ochronę fizyczną zapewniają w szczególności systemy kontroli dostępu (zamki mechaniczne i elektroniczne); system monitoringu wizyjnego, identyfikację pracowników oraz system przeciwpożarowy,

- Ze względu na krytyczność systemów informacyjnych, urządzeń i narzędzi wspomagających proces utrzymania pacjenta przy życiu, Szpital został wyposażony w redundantne zabezpieczenia na wypadek zakłóceń lub utraty zasilania. 

Jak możemy  uchronić się przed atakiem?

 • Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
 • Używajmy  oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowe (firewall).
 • Korzystajmy wyłącznie z legalnego oprogramowania.
 • Starajmy się nie korzystać z sieci publicznych, jeżeli logujemy się do systemu.
 • Regularnie  należy aktualizować oprogramowanie oraz bazy danych wirusów.
 • Nie otwierajmy podejrzanych e-maili oraz załączników. Zwracajmy szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie np. faktura.pdf.zip, dokument.jar.doc.
 • Nie korzystajmy ze stron, które nie mają ważnego certyfikatu (np. brak protokołu https) chyba, że mamy stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie zostawiamy swoich danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, zawsze czytajmy dokładnie Regulaminy i Polityki, weryfikujmy treści na co wyrażamy zgodę.
 • Nie wysyłamy e-mailem poufnych danych bez ich szyfrowania.
 • Pamiętajmy, że Szpital, bank, czy urząd nie wysyła e-maili do swoich pacjentów/klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu do jakichkolwiek systemów w celu ich weryfikacji.
 • Regularnie aktualizujmy system operacyjny na komputerach.
 • Aplikacje i programy pobierajmy wyłącznie z oficjalnych źródeł.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące najczęściej występujących cyberzagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi. 

Na co uważać? 

 • Phishing 

Przestępcy tworzą fałszywe strony Internetowe, żeby wyłudzić Nasze dane (loginy i hasła). Najczęściej wysyłają maile zawierające odnośniki do tych stron. 

Jak się chronić? 
Dokładnie weryfikujmy adres witryny zanim się na niej zalogujemy. Nie wpisuj swojego loginu i hasła na podejrzanych stronach internetowych. 

 

Malware/ ransomware 

 • Często stosowane są ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, ransomware itp.), hakerzy mogą wysyłać złośliwe oprogramowanie za pośrednictwem e-mail, dołączonego do e-mail załącznika. 

 

Jak się chronić? 
Nie otwieraj podejrzanych wiadomości oraz załączników, ponieważ w przypadku instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu, hakerzy mogą przejąć dostęp np. do konta w Twoim banku. 

 

Vishing 

 • Przestępcy mogą do Ciebie zadzwonić i podawać się za pracownika Szpitala, instytucji np. SANEPID, Policji, Twojego przełożonego i prosić Cię o przekazanie Twojego loginu, hasła, nr PESEL, nr dowodu osobistego. 
  Podanie tych danych może skutkować kradzieżą Twojej tożsamości, umożliwieniem przestępcy zalogowania się do Systemu. 

 

Jak się chronić? 
Nigdy nie podawaj swoich danych dopóki nie upewnisz się z kim rozmawiasz. 

 • Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności. 
 • Używaj oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall). 
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania. 
 • Staraj się nie korzystać z sieci publicznych, jeżeli logujesz się do systemu. 
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów. 
 • Nie otwieraj podejrzanych e-maili oraz załączników. Zwracaj szczególną uwagę na 
  załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie np. faktura.pdf.zip, dokument.jar.doc. 
 • Nie korzystaj ze stron, które nie mają ważnego certyfikatu (np. brak protokołu https) 
  chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna. 
 • Nie zostawiaj swoich danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, 
  zawsze czytaj dokładnie Regulaminy i Polityki, weryfikuj na co wyrażasz zgodę. 
 • Nie wysyłaj e-mailem poufnych danych bez ich szyfrowania. 
 • Pamiętaj, że Szpital, bank, czy urząd nie wysyła e-maili do swoich pacjentów/klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu do jakichkolwiek systemów w celu ich weryfikacji. 
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny na Twoim komputerze. 
 • Aplikacje i programy pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł. 
 • Dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
 • Blokuj ekran swojego urządzenia (np. hasło, PIN). 
 • Włącz ustawienia blokady ekranu Twojego urządzenia. 
 • Wpisując swoje hasło, pin, login zweryfikuj, czy nikt Cię nie nagrywa lub nie widzi tego, co wpisujesz. 
 • Nie udostępniaj nikomu swojego loginu i hasła do systemu. 
 • Unikaj stosowania haseł, które można łatwo z Tobą powiązać. 
 • Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków w tym litery, cyfry i znaki specjalne. 
 • Nie zapisuj haseł na kartkach, w notatniku.
 • Stosuj różne hasła w różnych systemach. 
 • Unikaj logowania do systemów z cudzych urządzeń. 
 • Staraj się nie zapisywać haseł w pamięci przeglądarki. 
 • Przed sprzedażą / oddaniem urządzenia innej osobie, usuń z niego wszystkie dane. 
 • Jeżeli masz taką możliwość korzystaj z nakładek prywatyzujących na monitor (również w urządzeniu mobilnym) w miejscach publicznych. 
 • Smartfony i tablety coraz częściej zastępują inne urządzenia osobiste. Pamiętaj, że podobnie jak domowe komputery, nasze urządzenia mobilne wymagają odpowiedniej ochrony.  
 • Instaluj aktualizacje aplikacji i systemu operacyjnego w swoim urządzeniu mobilnym. 
 • Pobieraj i instaluj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami. 
 • Nie uruchamiaj linków z wiadomości SMS lub e-mail, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła. 
 • Jeżeli nie korzystasz w danej chwili z Wi-Fi lub Bluetooth, wyłącz je.

 

Partnerzy