Dział Fizjoterapii

Dział fizjoterapii świadczy usługi dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-18.00. Zabiegi dla pacjentów z oddziałów rehabilitacyjnych prowadzone są również w sobotę. Dział fizjoterapii świadczy usługi również w domu pacjenta, rehabilitacja w warunkach domowych odbywa się na zlecenie lekarza, zgodnie z obecnie obowiozującymi przepisami wynikającymi z umowy z NFZ. Dział fizjoterapii swiadczy również usługę - wizyta fizjoterapeutyczna - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 - 15.00 ( na wizytę fizjoterapeutyczną należy się zarejestrować w rejestracji ogólnej szpitala powiatowego w Bartoszycach ). W dziale wykonujemy większość zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, okłady fango, kąpiel wirową kończyn górnych i dolnych oraz kąpiel czterokomorową.

 

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 
 • Kinezyterapia – ćw. indywidualne, ćw. zespołowe, ćw. z wykorzystaniem sprzętu ,ćw, w/g metod neurofizjologicznych;
 • Fizykoterapia i światłolecznictwo – elektroterapia ( prądy TENS, prądy Traberta, prądy Kotza, prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, terapia skojarzona prądy interferencyjne + ultradźwięki, prądy diadynamiczne DD ), laseroterapia punktowa, laseroterapia skaner , ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, naświetlanie promieniami widzialnymi, promieniowanie podczerwone ultrafioletowe, kąpiel wodna czterokomorowa;
 • Hydroterapia – kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych;
 • Balneoterapia – okłady fango;
 • Wizyta fizjoterapeutycczna ambulatoryjna i w warunkach domowych

 

Wyposażenie oddziału/jednostki: 
 • wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt do kinezyterapii;
 • aparatura do
  • laseroterapii,
  • elektroterapii, 
  • ultradźwięków,
  • promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego,
  • kąpieli wodnej czterokomorowej; 
 • wirówki kończyn górnych i dolnych;
 • urządzenie do okładów fango;

 

Informacje dodatkowe: 

Dział Fizjoterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 18.00.
Rejestracja czynna od 8.00 – 14.00 w Rejestracji Główmej Szpitala.

 

Osiągnięcia: 
 • Metoda NDT Bobath dla dorosłych – mgr Katarzyna Kalinowska (tylko dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej)
 • Metoda McKenzie – mgr Jadwiga Choruży

 

 

< >
<
>

Koordynator/ Kierownik

mgr Romana Buńko mgr rehabilitacji ruchowej specjalista I stopnia

Lekarze/ kadra

magistrowie: rehabilitacji ruchowej , fizjoterapii

licencjaci fizjoterapii

technicy fizjoterapii

rejestratorka

Telefony: 

Rejestracja: (89) 675 23 76

Fizjoterapeuci:(89) 675 23 74

Partnerzy