Dział Fizjoterapii

Dział fizjoterapii świadczy usługi dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-18.00. Zabiegi dla pacjentów z oddziałów rehabilitacyjnych prowadzone są również w sobotę. Dział fizjoterapii świadczy usługi również w domu pacjenta, rehabilitacja w warunkach domowych odbywa się na zlecenie lekarza, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z umowy z NFZ. Dział fizjoterapii świadczy również usługę - wizyta fizjoterapeutyczna - w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 - 15.00 ( na wizytę fizjoterapeutyczną należy się zarejestrować w rejestracji ogólnej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach ). W dziale wykonujemy większość zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, kąpiel wirową kończyn górnych.

 

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 
 • Kinezyterapia – ćw. indywidualne, ćw. zespołowe, ćw. z wykorzystaniem sprzętu ,ćw, w/g metod neurofizjologicznych;
 • Fizykoterapia i światłolecznictwo – elektroterapia ( prądy TENS, prądy Traberta, prądy Kotza, prądy interferencyjne, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, terapia skojarzona prądy interferencyjne + ultradźwięki, prądy diadynamiczne DD ), laseroterapia punktowa, laseroterapia skaner , ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, naświetlanie promieniami widzialnymi, promieniowanie podczerwone.
 • Hydroterapia – kąpiel wirowa kończyn górnych;
 • Wizyta fizjoterapeutycczna ambulatoryjna i w warunkach domowych

 

Wyposażenie oddziału/jednostki: 
 • wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt do kinezyterapii;
 • aparatura do
  • laseroterapii,
  • elektroterapii, 
  • ultradźwięków,
  • promieniowania podczerwonego,
  • wanny do kąpieli wirowych kończyn górnych

 

Informacje dodatkowe: 

Dział Fizjoterapii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach. od 7.30 – 18.00.

Gabinet fizykoterapii czynny poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00,

Punkt planowania zabiegu czynny od poniedziałku do piątku 12.00 - 13.45,

(bezpośrednio planujemy zabiegi jeśli skierowanie jest wypisane przez lekarza specjalizacji rehabilitacji oraz dzieci do 18-tego roku życia).

Rejestracja Główna Szpitala czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -14.00,

(rejestrujemy  na wizytę fizjoterapeutyczną wszystkie skierowania na fizjoterapię oprócz skierowań wystawionych przez lekarza specjalizacji rehabilitacji).

 

 

Osiągnięcia: 
 • Metoda NDT Bobath dla dorosłych – mgr Katarzyna Kalinowska, mgr Anna Woś
 • Metoda McKenzie - mgr Jadwiga Choruży
 • Metoda PNF podstawowy - mgr Anna Zaremba, mgr Anna Woś
 • Kinesiology Taping, plastrowanie dynamiczne - mgr Agata Jakubiec
 • terapia mięśniowo - powieziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu - mgr Jadwiga Choruży, mgr Katarzyma Kalinowska, starszy technik Hanna Galińska, starszy technik Anna Słodkowska
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii - mgr Jadwiga Choruży, mgr Katarzyna Kalinowska, mgr Alicja Kozłowska, mgr Agata Jakubiec, mgr Anna Woś, mgr Monika Karusewicz, starszy technik Małgorzata Monkiewicz, starszy technik Hanna Galińska, starszy technik Anna Słodkowska, licencjat Urszula Jurgielewicz,

mgr Jadwiga Choruży - posiada uprawnienia do:

 • terapii mięśniowo - powięziowej,
 • rozluźnienie ( Myofascial Release ),
 • techniki energizacji mięśni, dysbalans mieśniowy,
 • technika aktywnego rozluźnienia
 • terapia punktów spustowych

mgr Anna Zaremba - posiada uprawnienia do:

 • terapii manualnej
 • pracy z tkankami miękkimi

Kurs: Staw kolanowy patologia, diagnostyka, zasady leczenia

Certyfikat: Aktualne poglądy na postępowanie w uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACL)

 

< >
<
>

Koordynator/ Kierownik

p.o. kierownika działu mgr Alicja Kozłowska

Lekarze/ kadra

mgr Jadwiga Choruży

mgr Katarzyna Kalinowska

mgr Anna Woś

mgr Anna Zaremba

mgr Monika Karusewicz

mgr Agata Jakubiec

mgr Daria Ciślak

mgr Paulina Jadeszko

mgr Aleksandra Kołodziejczyk

lic. Urszula Jurgielewicz

Małgorzata Monkiewicz - starszy technik fizjoterapii

Anna Słodkowska - starszy technik fizjoterapii

Hanna Galińska - starszy technik fizjoterapii

Agnieszka Pycka - starszy technik fizjoterapii

Telefony: 

Rejestracja: (89) 675 23 76

Fizjoterapeuci:(89) 675 23 74

Partnerzy