Aktualności

Ogłoszenie dotyczące niszczenia dokumentacji

===================================================================

Szpital Powiatowy im Jana Pawła II  w Bartoszycach uprzejmie informuje o planowanym brakowaniu indywidualnej dokumentacji medycznej osób, które były pacjentami Szpitala
w wymienionych okresach:

1. historie choroby lata 1972 - 1974, 1976, 1978 - 1990 (hospitalizacje zakończone zgonem)

2. historie choroby z 1991 roku

3. zdjęcia rentgenowskie z lat 2009 – 2011

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej oraz zdjęć rentgenowskich przeznaczonych do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta (po śmierci pacjenta - osoba bliska) będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Rozliczeń
i Statystyki Medycznej (pokój A1) ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, 11 - 200 Bartoszyce
do dnia 31 lipca 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, telefon:+48 89 675 23 50, +48 89 675 23 16.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do kasacji dostępny jest w Dziale Rozliczeń i Statystyki Medycznej oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-bartoszyce.pl w zakładce ABC PACJENTA/ Udostępnienie dokumentacji medycznej.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie  przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
I brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

===================================================================

Informacja odnośnie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób pełnoletnich

 

Od dnia 23 listopada 2021 r. osoby pełnoletnie mają prawo do skorzystania z nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.)

 

Osoby zainteresowane bezpłatnym szczepieniem przeciw grypie prosimy o kontakt pod numerem : 734 467 854

===================================================================

===================================================================

Szpital Powiatowy w Bartoszycach informuje, że od kwietnia wznawia odwiedziny pacjentów z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

===================================================================

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19  - dawka przypominająca

Szpital Powiatowy w Bartoszycach informuje, że 22 lipca 2022r. zostaną wystawione e-skierowania na szczepienie przeciwko Covid-19 dawką przypominającą drugą dla grupy wiekowej 60-79 oraz dla osób 12+ z zaburzoną odpornością.

Rejestracja na szczepienie pod nr: 734-467-854

===================================================================

OGŁOSZENIE

 

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach pilnie zatrudni lekarza:

specjalistę z medycyny rodzinnej / lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej bądź lekarza specjalistę chorób wewnętrznych, który ma ukończony kurs medycyny rodzinnej.

Szpital oferuje bardzo dobre warunki płacy i pracy.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 675 23 50

===================================================================

 

ZAMKNIĘTY punkt pobrań

 

 Punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2 przy Szpitalu Powiatowym

im. Jana Pawła II w Bartoszycach z dniem 1 kwietnia 2022

zostaje ZAMKNIĘTY.

 

====================================================================

 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19  - dawka przypominająca

Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej nr 28 z dnia 22.11.2021 r. osoby w wieku 50+ od dnia 24.11.2021 r. będą mogły się zapisać na dawkę przypominającą w skróconym odstępie czasowym, tj. po 5 miesiącach od przyjęcia szczepionki w schemacie podstawowym.

Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą będą wydłużane Unijne Cerftyfikaty COVID na okres 1 roku od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Rejestracja na szczepienie pod numerem: 734 467 854

===================================================================

 

Na skróty

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikaty zgodności z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 .

film SOR

Partnerzy