===================================================================

 

 Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19

przy Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach w godzinach od 8:00-12:00

pod numerem: 734 467 854

===================================================================

Szpital Powiatowy w Bartoszycach zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

 

Z uwagi na zbliżający się sezon zachorowań na grypę szpital rozpoczyna akcję szczepień pod hasłem "Żdążyć przed grypą" uchrońmy siebie i swoje rodziny przed grypą i jej groźnymi powikłaniami. Szczepienia pozwolą nam uniknąć tej groźnej choroby lub znacznie złagodzić jej przebieg.

 

Do bezpłatnych szczepień przeciw grypie w ramach ubezpieczenia w NFZ

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2021 r. uprawnieni są:

 • osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działaność leczniczą

 • pracownicy aptek

 • diagności laboratoryjni

 • nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia ze studentami

 • studenci i doktoranci biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów

 • pracownicy placówek pomocy społecznej

 • pracownicy placówek oświatowych: przedszkoli, szkół, opiekuńczo-wychowawczych

 • funkcjonariusze służb mundurowych lub żołnierze (zgodnie z wykazem zawartym w rozporządzeniu)

 • osoby powyżej 75. roku życia

Szczepienia będą odbywały się w Punkcie Szczepień naprzeciwko SOR.

Informacje i zapisy pod numerem: 734 467 854

===================================================================

Szpital Powiatowy w Bartoszycach, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, 

z dniem 7 czerwca 2021 r. wznawia odwiedziny pacjentów

w oddziałach szpitalnych z zachowaniem poniższych zasad:

1. Odwiedziny pacjenta mogą trwać maksymalnie 10 minut.

2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba.

3. Osoba odwiedzająca ma obowiązek zakryć usta i nos maską ochronną, zdezynfekować ręce preparatem znajdującym się w podajniku dostępnym

przy wejściu do szpitala/na oddział.

===================================================================

 

 

\\

Jak się zarejestrować na szczepienie?

====================================================================

Uwaga !!! Masz problem z COVID-19   Zadzwoń:   089 675 23 99 / 089 675 23 86

===================================================================

Szpital Powiatowy w Bartoszycach

zgodnie z Komunikatem nr 12 Ministra Zdrowia

w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą

oraz dawką dodatkową uzupełniającą informuje:

 

                   Od dnia 24.09.2021 r. prowadzona jest rejestracja telefoniczna pod numerem: 734 467 854 z zapisami na termin szczepienia przeciwko COVID-19 osób zaszczepionych II dawką przypominającą, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.

                 Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). Ponadto zgodnie z Komunikatem 11 Ministra Zdrowia możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

 1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;

 2. po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;

 3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;

 4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;

 5. z zakażeniem wirusem HIV;

 6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;

 7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:

 • u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),

 • u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

==================================================================

PODZIĘKOWANIE

 

Z dniem 7 maja 2021 r. decyzją Wojewody nr 9/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach zakończył swoją działalność tzw. „oddział covidowy”.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Lekarzom, Pielęgniarkom pracującym
w oddziale za ciężką i sumienną pracę, pełen profesjonalizm i zaangażowanie.
Dziękujemy Personelowi utrzymania porządku i czystości, Pracownikom technicznym oraz wszystkim którzy przyczynili się do tworzenia i funkcjonowania oddziału.

 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

 

Zarząd Szpitala Powiatowego

w Bartoszycach

=============================================================

     Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach informuje, że jest tzw. szpitalem węzłowym,

    który będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19.

    Szpital zaszczepi swój personel ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych >>> Oświadczenie

====================================================================

Szpital Powiatowy w Bartoszycach informuje, że uruchamia kolejny Punkt szczepień, który będzie się mieścił w Górowie Iławeckim przy ul. Sikorskiego 36 (Stadion Miejski).

 Rejestracja wyłącznie telefoniczna w godzinach 8:00-14:00 pod numerem 530 773 080

====================================================================

 

Na skróty

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

film SOR

Partnerzy