Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)-dofinansowanie POIŚ-Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska

 

Na skróty

Informacja dla pacjentów.

Oświadzenie w sprawie akcji Gigant

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach oświadcza,

że nie orgranizuje akcji zbierania metalowych zawleczek od puszek,

które rzekomo miałbyby być przeznaczone na zastrzyki

dla dzieci chorych na mukowiscydozę

 

Rejestracja na badania USG

Rejestracja na badania odbywać się będzie w ostatni roboczy dzień każdego miesiąca na miesiąc kolejny.

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie od godziny 8:00 do 16:00 w rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej.

 

Rejestracja do Poradni FizjoterapeutycznejInformujemy, że od dnia 15.07.2019 r. rejestracja do Poradni Fizjoterapeutycznej odbywa się w Rejestracji Głównej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w godzinach 8.00 - 14.00

Poradnia Fizjoterapeutyczna czynna poniedziałki, środy, piątkiw godzinach 12.00 - 15.00 gabinet 29(parter)

Rejestracja nie jest wymagana, jeśli skierowanie jest wystawione przez lekarza rehabilitaji medycznej lub skierowanie dotyczy usprawnienia dzieci ze skoliozą.

 

Od dnia 01.05.2019 r.

Świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Pielęgniarskiej Wyjazdowej

będą realizowane pod nr 89 675 23 99

Rejestracja na badania: Gastroskopia/kolonoskopia

Od 1 czerwca 2019

Roku odbywa się w rejestracji głównej Szpitala (parter)

Rejestracja osobista w dniach :

Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00

Rejestracja telefoniczna w dniach:

Poniedziałek -piątek godz. 9:00-10:00........................ Pod numerem: 89 675 23 60

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

film SOR

Partnerzy