Rejestracja do Poradni Położniczo-Ginekologicznej w Górowie Iławeckim

                                                 533 337 811

===================================================================

Pismo w sprawie Komunikatu Inspektora Ochrony Radiologicznej za rok 2022.

 

Realizując Art.32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje do wiadomości poniższy komunikat:

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na  środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w roku 2022.

Art.32 c. punkt 2 Prawo Atomowe( t.j Dz. U. poz. 1941 z 2021 r.) ,,Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności."

 

===================================================================

 

 

===================================================================

OTWARCIE NOWEGO ODDZIAŁU

1 października 2023 r.  Szpital uruchamia nowy oddział

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

kontakt:

gabinet lekarski: 89 675 22 92

punkt pielęgniarski: 89 675 22 94

 

===================================================================

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach  informuje, iż

z dniem 1 kwietnia 2024 roku

uruchomiona została  Pracownia EEG, w której istnieje również możliwość odpłatnego wykonania badań z zakresu:

 EEG w czuwaniu; koszt: 300 zł brutto

  EEG w czasie snu; koszt: 500 zł brutto

 

Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie 89-675-23-60 lub osobiście
w Rejestracji Głównej Szpitala (parter budynku).

===================================================================

 

 

Na skróty

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikaty zgodności z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013. Certyfikat Akredytacji nr 2020/34 Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

film SOR

Partnerzy