Będzie kolejna nowa karetka Szpitalna

Szpital powiatowy w Bartoszycach otrzymał kolejne dofinansowanie, tym razem na zakup sprzętu medycznego.

 

Szpital powiatowy w Bartoszycach otrzymał dofinansowanie z ministerstwa zdrowia na zakup nowej karetki....

 

SzpitAl Powiatowy w Bartoszycach jest dysponentem wODNYCH Zespołów Ratownictwa mEDYCZNEGO na jeziorach mazurskiCH -KARETKI WODNE W AKCJI

 

 

                                             Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II W Bartoszycach wszystkim Ratownikom Medycznym życzy wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia oraz nieustającej satysfakcji w realizowaniu misji pomagania chorym.

Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy - ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Życzymy aby codzienny trud i wysiłek był doceniany, a praca budziła dumę i satysfakcję.

 

                                   Z wyrazami szacunku

                                      Dyrektor Szpitala Sławomir Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla pacjentów.Rejestracja na badania USG

Rejestracja na badania odbywać się będzie w ostatni roboczy dzień każdego miesiąca na miesiąc kolejny.

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie od godziny 8:00 do 16:00 w rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej.

 

Rejestracja do Poradni FizjoterapeutycznejInformujemy, że od dnia 15.07.2019 r. rejestracja do Poradni Fizjoterapeutycznej odbywa się w Rejestracji Głównej Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w godzinach 8.00 - 14.00

Poradnia Fizjoterapeutyczna czynna poniedziałki, środy, piątkiw godzinach 12.00 - 15.00 gabinet 29(parter)

Rejestracja nie jest wymagana, jeśli skierowanie jest wystawione przez lekarza rehabilitaji medycznej lub skierowanie dotyczy usprawnienia dzieci ze skoliozą.

 

Od dnia 01.05.2019 r.

Świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Pielęgniarskiej Wyjazdowej

będą realizowane pod nr 89 675 23 99

Rejestracja na badania: Gastroskopia/kolonoskopia

Od 1 czerwca 2019

Roku odbywa się w rejestracji głównej Szpitala (parter)

Rejestracja osobista w dniach :

Poniedziałek-piątek w godz. 9:00-14:00

Rejestracja telefoniczna w dniach:

Poniedziałek -piątek godz. 9:00-10:00........................ Pod numerem: 89 675 23 60

Na skróty

W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz potrzeby naszych Pacjentów. Zgodnie z Misją Szpitala wsłuchujemy się w wołania naszych Pacjentów dzięki prowadzonej diagnostyce oraz ocenie satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzią na te wołania są świadczenia medyczne udzielane w oddziałach podstawowych i specjalistycznych, ciągłe doskonalenie jakości oraz sukcesywnie prowadzone modernizacje pomieszczeń i wyposażenia.

Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji związanych z monitorowaniem jakości. Posiadamy certyfikat zgodności z PN – EN ISO 9001-2008.

film SOR

Partnerzy