Incydenty korupcyjne

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Informowanie o incydentach korupcyjnych

1 Pojęcia i definicje

 

    Ilekroć jest mowa o:

1.1 Korupcji - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również

obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej

lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni,

która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5

oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego.

 

1.2 incydencie o charakterze korupcyjnym - należy przez to rozumieć każde zdarzenie

w wyniku, którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów,

zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do

uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych.

 

1.3 ryzykach korupcyjnych - należy przez to rozumieć sytuacje i okoliczności, które

przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego w podmiocie leczniczym.

 

2 Sposób powiadomienia o wystąpieniu incydentu

 

2.1  Pacjenci Szpitala mają możliwość zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze

korupcyjnym w każdej formie, a w szczególności za pomocą:

                   2.1.1 przesyłki wysłanej na adres Szpitala za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

                   2.1.2 przesyłki złożonej na miejscu w sekretariacie Dyrekcji,

                   2.1.3 poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl

 

             2.2   Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym

powinna zawierać dopisek: Zgłoszenie incydentu o charakterze korupcyjnym. Przesyłka nie podlega

otwarciu w sekretariacie Dyrekcji i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym

przekazywana jest bezpośrednio do Zespołu ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.

 

             2.3    O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca jest każdorazowo

informowana przez Zespół ds. Identyfikacji i oceny ryzyka.

 

3 Minimalne wymagania zgłoszenia winny zawierać:

 

3.1 dane personale i adres osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy

3.2 dane personalne osoby, której zgłoszenie dotyczy

3.3 opis incydentu o charakterze korupcyjnym

3.4 lokalizacja incydentu o charakterze korupcyjnym, tj. wskazanie komórki organizacyjnej

3.5 dowody

3.6 data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

 

 

Partnerzy