Izba Przyjęć

W Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II obowiązują Regulamin oraz Procedury ogólnoszpitalne, które regulują zasady przyjęć oraz odwiedzin. Poszczególne oddziały mogą jednak posiadać swoje odrębne ustalenia w powyższym zakresie.

Izba Przyjęć realizuje swoje zadania w godzinach: 7.30 - 15.00.

Później jej role pełni TRIAGE-SOR

Planowane przyjęcia do szpitala odbywają się w ustalonych godzinach:

 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy od godz. 9.00
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Miniinwazyjnej od godz. 10.00
 • Oddział Chorób Wewnętrznych od godz. 11.00
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej od godz. 12.00
 • Oddział Chorób Płuc od godz. 12.30 (nie wcześniej niż o 11.00)
 • Pozostałe oddziały od godziny 8.00
Przyjęcia uznane za pilne załatwiane są poza wszelką kolejnością i bez względu na czas zgłoszenia się chorego.
 
Pacjenci kliniczni do szpitala badani są przez lekarzy, którzy decydują czy zachodzi konieczność hospitalizacji, w jakim trybie ma się ona odbyć oraz ustalają jej termin jeśli nie ma to być hospitalizacja w trybie pilnym.
 
Przy transportowaniu chorych z Izby Przyjęć na właściwe oddziały powinien być zachowany ruch jednokierunkowy przez węzeł sanitarny.
 
W Izbie Przyjęć pacjenci mogą przebywać na obserwacji nie dłużej niż 24 godziny.

 

Warunki przyjęcia na oddział: 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód ubezpieczenia
 • dowód tożsamości
 • ewentualnie dowód ubezpieczenia
 • posiadaną dokumentacje medyczną
Telefony: 

Gabinet Lekarski: (89) 675 22 54

Zgłoszenia Pacjentów

Pokój Przyjęć: (89) 675 22 52

Gabinet Zabiegowy: (89) 675 22 52