Zasady składania skarg

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 • bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala;
 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia – Koordynatora oddziału; Kierownika działu/pracowni; Pielęgniarki/Położnej oddziałowej;
 • listownie na adres:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11
11-200 Bartoszyce
z dopiskiem Komisja ds. skarg

Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Dyrektora Szpitala od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00.
 
Jednocześnie przypominamy, że każdy pacjent ma możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów w Warmińsko – Mazurskim NFZ w Olsztynie:
 
Dane teleadresowe:
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie
Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków
ul. Żołnierska 16
10 – 361 Olsztyn
tel. (89) 539 97 93, (89) 532 74 14 
fax. 89 533 91 74
adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl
infolinia 194 88
 
Godziny pracy:
8.00 – 16.00 od wtorku do piątku
8.00 – 18.00 w poniedziałek
 
oraz
 
Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Skargi na naruszenie praw pacjenta można składać:
 • pisemnie na adres:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bpp.gov.pl
 • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP:/RzPP/skrytka)
 • faksem pod nr 22 532-82-30
 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

tel. 800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

 

 

Partnerzy