Odwiedziny

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Odwiedziny odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.

 
 

 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTA

 

 

SAKr_PP14_W4_

aktualizacja dn. 10.05.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 39 /2023 r.

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 

 1. Zalecane jest, aby odwiedziny z uwagi na bezpieczeństwo i komfort pacjentów odbywały się codziennie w

godz. 10°°- 18°°, natomiast w innej porze i w uzasadnionych przypadkach, za zgodą koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. Wyjątek stanowią oddziały:

 • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii - zaleca się odwiedziny w godz.11°°-12°° oraz 16°°-17°°,

w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są po uzyskaniu zgody personelu medycznego oddziału.

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy - odwiedziny pacjenta wymagają każdorazowej zgody koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

 

 1. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. O swej decyzji pacjent powinien poinformować pielęgniarkę/położną dyżurną.

 

 1. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów, które dysponują wydzielonym pomieszczeniem z miejscami siedzącymi, także miejsce wydzielone do odwiedzin.

 

 1. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz ich ewentualny dyskomfort zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.

 

 1. Zalecane jest, aby małoletni (do 18 roku życia) uczestniczyli w odwiedzinach pacjentów tylko w obecności osoby dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują.

 

 1. Nie zaleca się wprowadzania na oddziały szpitalne niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na ich bezpieczeństwo zdrowotne.

 

 1. Odwiedzający z podejrzeniem choroby zakaźnej (w tym infekcją dróg oddechowych) lub pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą odwiedzać pacjentów w szpitalu.

 

 1. Odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody Koordynatora oddziału lub Lekarza dyżurującego z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szpitalu.

 

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów zaleca się, aby po wejściu na teren Szpitala/Oddziału, osoby odwiedzające zdezynfekowały ręce poprzez wtarcie  preparatu znajdującego się w podajniku dostępnym przy wejściu do Szpitala/na Oddział (również przy wyjściu z Oddziału).

 

 1. Odwiedzającym zaleca się pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni, usytuowanej na parterze (szatnia jest bezpłatna).

 

 1. Oczekujemy od odwiedzających:

 • zachowania nie będącego uciążliwym dla innych pacjentów,

 • poszanowania mienia Szpitala i innych pacjentów,

 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22°°- 6°° (dotyczy odwiedzających którzy otrzymali zgodę koordynatora/lekarza dyżurnego do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych),

 • niesiadania na łóżkach pacjentów,

 • przestrzegania zasad segregacji odpadów,

 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal z reżimem sanitarnym (m.in. na Oddziale Intensywnej Terapii, Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Sali Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego).

 • niefotografowania i nienagrywania osób przebywających w szpitalu bez ich wiedzy i zgody.

 

 1. Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • palenia papierosów na terenie szpitala,

 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,

 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy i zgody personelu.

 

 1. Odwiedzający proszeni są o niepodawanie choremu przyniesionej żywności i napojów bez wcześniejszego uzgodnienia rodzaju i zakresu diety z lekarzem lub pielęgniarką/położną, a także o niedostarczanie choremu

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.

 

 1. Odwiedzający upoważniony na piśmie przez pacjenta, ma prawo w trakcie odwiedzin uzyskać u lekarza informacje o leczeniu i stanie zdrowia pacjenta, oraz u pielęgniarki/położnej informacje dotyczące opieki pielęgniarskiej.

 

 1. Z uwagi na poszanowanie godności i prywatności wszystkich Pacjentów, osoby odwiedzające proszone są o

 opuszczenie sali  na czas obchodu  lekarskiego lub wykonywania czynności medycznych/ pielęgnacyjnych przez lekarzy i pielęgniarki, a także na każdorazowe polecenie personelu medycznego.

 

 1. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala (z wykorzystaniem wszelkich środków przewidzianych prawem) osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających albo naruszającym w rażący sposób powyższe zasady odwiedzin pacjentów.

 

 1. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, oraz ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.

 

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Szpitala Powiatowego

im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 

 

 

 

 

 

Partnerzy