Szpitalny Oddział Ratunkowy

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W przypadku przyjęć na SOR nie jest wymagane skierowanie na oddział i nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania.  Pacjenci po wstępnej diagnostyce i leczeniu przenoszeni są do innych oddziałów szpitalnych lub po uzyskaniu pomocy kierowani są do dalszego leczenia w trybie ambulatoryjnym. Bartoszycki SOR jest jednym z jedenastu zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, najbliższe sąsiednie znajdują się w Olsztynie, Giżycku i Mrągowie.

W 2022 hospitalizowanych w SOR  było około 8200 pacjentów.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obowiązuje TRIAGE- TOPSOR czyli segregacja chorych przez personel medyczny w zależności od stopnia obrażeń, rodzaju zachorowania oraz rokowania.

W tym celu na podstawie zebranego wywiadu zostanie nadany Państwu odpowiedni kolor oraz zostaniecie powiadomieni o maksymalnym czasie oczekiwania na pomoc medyczną

O kolejności uzyskania pomocy w SOR decyduje kategoria nadana podczas segregacji TRIAGE, a nie kolejność przybycia do szpitala.

Pracę w SOR zabezpiecza personel lekarski w składzie 1-2 lekarzy na dyżurze, spełniający kryteria lekarza systemu oraz 4-5 osobowa obsada pielęgniarsko-ratownicza.

Lekarz dyżurny SOR kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala w ciągu 6 godzin. Dopuszcza się możliwość dłuższego pobytu jeżeli po wstępnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym nie przewiduje się dalszego leczenia na innym oddziale. Odmawia przyjęcia pacjenta na oddział w ciągu 30 minut.

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 

Najważniejszym zadaniem Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego jest  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
 • prowadzenie resuscytacji okołourazowej i płynowej
 • wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów
 • leczenie bólu;
 • wstępne leczenie zatruć;
 • opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów.
Wyposażenie oddziału/jednostki: 

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Liczba łóżek w oddziale: 
5- sala obserwacyjna, 2- sala resuscytacyjno-zabiegowa, 2- sala wstępnej intensywnej terapii
Informacje dla pacjenta: 

Odwiedziny chorego  odbywają się za zgodą personelu pielęgniarsko ratowniczego w porozumieniu z lekarzem dyżurnym SOR, ograniczone się do jednej osoby i na okres nie dłuższy niż 10min.  W przypadku  konieczności podjęcia pilnych interwencji medycznych lub natężenia pracy personel medyczny może poprosić osoby odwiedzające o opuszczenie  oddziału.

Informacje dodatkowe: 

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach posiada akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie deficytowej w województwie warmińsko-mazurskim  medycyny ratunkowej.

Ponadto w SOR istnieje możliwość odbycia praktyk dla studentów kierunku lekarskiego oraz ratownictwo medyczne.

Przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – gabinet nr 5. Świadczenia lekarsko-pielęgniarskie udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

Osiągnięcia: 
 • Oddział został doposażony ze środków w ramach projektu „Wyposażenie Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach (Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS CBC)”.
 • w 2012 r. bartoszycki SOR dzięki pomocy władz powiatu został zmodernizowany i doposażony w sprzęt medyczny spełniając jednocześnie warunki określone w „Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym” z dnia  8 września 2006 r. i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego- koszt modernizacji 3,6 mln zł
 • w 2013 otwarte zostało całodobowe lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratowniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach- koszt inwestycji 130tyś. Zł
 • W ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ NA RATUNEK - na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów” został zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny ( kardiomonitory, łóżko-wózki, detektor naczyń obwodowych)
 • dzięki dotacjom z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie udało się pozyskać sprzęt medyczny ( kardiomonitory, defibrylatory, wideolaryngoskop, podgrzewacz płynów infuzyjnych, analizator parametrów krytycznych)
 • dzięki celowanej dotacji  wojewody warmińsko-mazurskiego zakupione zostały fantomy do zaawansowanych i podstawowych zabiegów ratujących życie dorosłych- 30 tyś zł.
 • dzięki dotacjom władz powiatu  zakupiony zostały fantomy do zaawansowanych zabiegów ratujących życie „ małego dziecka” oraz treningowy do wkłuć do-szpikowych- 12 tys. zł.
 • w trakcie realizacji projektu "Dostawa sprzętu medycznego oraz sprzętu ICT w ramach projektu p.n. Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala"
< >
<
>

Koordynator/ Kierownik

dr n.med. i n. o zdr. Wojciech Stefaniak- specjalista medycyny ratunkowej
Sylwetka koordynatora/kierownika: 
 • 1999 –2005   słuchacz  Wojskowej Akademii Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- wydział lekarski
 • 2007 – 2012   szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyna ratunkowa w jednostce akredytowanej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach
 • 01-05.2013     z-ca koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
 • 06. 2013 - obecnie koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
 • 12.2022 - tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne / Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lekarze/ kadra

lek. Dmytro Veryha

lek. Yaroslav Petrenko

Pielęgniarka/ Położna oddziałowa

Pielęgniarka/Położna Oddziałowa: 
st. piel. Joanna Chroboczek- specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Z-ca Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej: 
rat. med. Przemysław Gruba
Telefony: 

Koordynator: (89) 675 24 17

Lekarze: (89) 675 22 36

Oddziałowa: (89) 675 22 79

Pielęgniarki: (89) 675 23 59

TRIAGE:
(89) 675 23 99 lub  (89) 675 23 86
FAX: (89) 6755089

Partnerzy