Dział Ratownictwa Medycznego

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Dział Ratownictwa Medycznego tworzą Zespoły Ratownictwa Medycznego są to jednostki systemu  podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach  poza szpitalnych i spełniające wymagania określone w ustawie  o „Państwowym Ratownictwie Medycznym”  z dnia  8  września 2006r. Z późniejszymi zmianami. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest dysponentem sześciu zespołów ratownictwa medycznego:

 • specjalistycznego: ZRM N0917 stacjonującego w Bartoszycach
 • podstawowego:     ZRM N0934 stacjonującego w Bisztynku
 • podstawowego:     ZRM N0936 stacjonującego w Bartoszycach
 • podstawowego:     ZRM N0938 stacjonującego w Górowie Iławeckim
 • podstawowego:     ZRM  N0118 stacjonującego w Giżycku
 • specjalistycznego: ZRM N0109 stacjonującego w Giżycku

Udzielają one pomocy zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa warmińsko – mazurskiego w rejonie operacyjnym 2801 obejmującym miejscowości:

 • Obszar - Bartoszyce
 • Miasto i Gmina Bartoszyce.
 • Miasto i Gmina Sępopol, 
 • Gmina Korsze - miejscowości: Błuskajmy Wielkie
 • Miasto i Gmina Bisztynek – bez miejscowości:
 • Mołdyty, Pleśno, Troksy, Trzeciaki. 
 • Gmina Kolno – bez miejscowości: Bocianowo, Kominki, Kabiny, Otry, 
 • Samławki, Augustówka, Bęsia, Górkowo, Kolenko, Kruzy, Oterki, Wólka, 
 • Tejstymy, Wągsty. 
 • Miasto i Gmina Górowo Iławeckie,Gmina Lidzbark Warmiński -
 • miejscowości: Drwęca, Stabunity 
 • Gmina Kiwity – bez miejscowości: Żegot

oraz inne pobliskie miejscowości w przypadku braku dostępnego wolnego zespołu ratownictwa medycznego 

Ponadto w okresie od czerwca do września Szpital jest dysponentem dla czterech wodnych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących:

 • w Giżycku
 • w Rynie
 • w Kamieniu
 • w Sztynorcie

 

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 

Najważniejszym zadaniem Działu Ratownictwa Medycznego jest 

 1.  dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowania medycznych czynności ratunkowych
 2.  zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczb ofiar i degradacji środowiska
 3.  transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 4.  komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielania jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
 5.  organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy

Medyczne czynności ratunkowe (MCR) - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PRM , w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  Do najważniejszych z nich należy:

 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
 • stosowanie tlenoterapii biernej, wspomaganie oddechu lub wentylacji zastępczej
 • zastosowanie elektroterapii: defibrylacji, kardiowersji, elektrostymulacji przezskórnej
 • wykonanie kaniulacji żył obwodowych, wkłucia doszpikowego
 • stosowanie farmakoterapii
 • opatrywanie ran, tamowanie krwotoków
 • unieruchomienia złamań, zwichnięć, skręceń i kręgosłupa ze stabilizacją odcinka szyjnego
 • odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitlanych
 • przeprowadzenie segregacji medycznej
 • zastosowanie środków przymusu bezpośredniego
Wyposażenie oddziału/jednostki: 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 30 czerwca 2016 r. zał. nr 4 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Informacje dla pacjenta: 

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.  

 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, do pacjenta należy wezwać zespól ratownictwa medycznego , dzwoniąc pod numer  999 lub 112

 

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to m.in.:

utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utoniecie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

 

Dyspozytorowi medycznemu należy podać najważniejsze informacje

 • miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne) 
 • powód wezwania pogotowia 
 • kto potrzebuje pomocy, w jakim jest stanie 
 • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego 

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora i zastosować do jego zaleceń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Zespół ratownictwa medycznego otrzymuje zlecenie wyjazdu od dyspozytora medycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 999. Zcentralizowana dyspozytornia znajduję się przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Zlecenia zgodnie z założeniami systemu SWD PRM  przekazywane są drogą elektroniczną na służbowy tablet, na którym wypełniana jest w całości dokumentacja medyczna przez kierownika zrm. 

 

Kierownik zrm po zbadaniu pacjenta i udzieleniu mu pomocy podejmuje decyzję o zakończeniu realizacji zlecenia poprzez:

 • pozostawienie pacjenta w miejscu zdarzenia
 • przewozu pacjenta do IP/SOR
 • przekazanie pacjenta lotniczemu ZRM

W przypadku braku zgody na udzielenie pomocy lub przewóz do szpitala pacjent lub przedstawiciel ustawowy  zobowiązany jest podpisać oświadczenie. 

Szpitalem pierwszego wyboru zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa warmińsko – mazurskiego w rejonie operacyjnym 2801  w większości zdarzeń medycznych jest Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach. Zasada ta nie dotyczy schorzeń:

 • kardiologicznych w przypadku podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego
 • neurologicznych w przypadku podejrzenia świeżego udaru mózgu
 • psychiatrycznych z objawami ciężkich zaburzeń psychicznych
 • urazów wielonarządowych  wymagających interwencji medycznych  na poziomie Centrum Urazowego zlokalizowanym przy  
 • pediatrycznych wymagających interwencji  medycznych na poziomie dziecięcego SOR-u zlokalizowanego przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
 • położniczych w przypadku ostrych stanów położniczych wymagających hospitalizacji na oddziale patologii ciąży
Informacje dodatkowe: 

Personel medyczny zespołów ratownictwa medycznego podczas i w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

 

1) Art. 226 Kodeksu karnego: Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. 

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

 

 

 

Osiągnięcia: 

Oddział został doposażony ze środków w ramach projektu „Wyposażenie Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach (Program Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS CBC)”.

- w 2012 r. bartoszycki SOR dzięki pomocy władz powiatu został zmodernizowany i doposażony w sprzęt medyczny spełniając jednocześnie warunki określone w „Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym” z dnia  8 września 2006 r. i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego- koszt modernizacji 3,6 mln zł

 1. w 2013 otwarte zostało całodobowe lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratowniczego przy Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach- koszt inwestycji 130tyś. Zł
 2. W ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ NA RATUNEK - na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów” został zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny ( kardiomonitory, łóżko-wózki, detektor naczyń obwodowych)
 3. dzięki dotacjom z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie udało się pozyskać sprzęt medyczny ( kardiomonitory, defibrylatory, wideolaryngoskop, podgrzewacz płynów infuzyjnych, analizator parametrów krytycznych)
 4. dzięki celowanej dotacji  wojewody warmińsko-mazurskeigo zakupiony zostały fantomy do zaawansowanych i podstawowych zabiegów ratujących życie dorosłych- 30 tyś zł. 
 5. dzięki dotacjom władz powiatu  zakupiony zostały fantomy do zaawansowanych zabiegów ratujących życie „ małego dziecka” oraz treningowy do wkłuć do-szpikowych- 12 tys. zł.

Koordynator/ Kierownik

lek. Wojciech Stefaniak- specjalista medycyny ratunkowej
Sylwetka koordynatora/kierownika: 

1999 – 2005   słuchacz  Wojskowej Akademii Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi- wydział lekarski

2007 – 2012   szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyna ratunkowa w jednostce akredytowanej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

01 - 05.2013     z-ca koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

06.2013 - obecnie koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

12.2022 - tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne / Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Z-ca Koordynatora/Kierownika

rat. med. Łukasz Rozbicki - ratownik koordynujący

Lekarze/ kadra

 

 

 

Telefony: 

Koordynator: (89) 675 24 17

Ratownik koordynujący: (89) 675 22 02

 

Partnerzy