Aktualności

Apteka

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do  leków, sprzętu medycznego i opatrunków niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu. Poza tym współtworzy szpitalną politykę lekową m.in. poprzez:

  • Zaopatrzenie wszystkich oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych w leki gotowe, recepturowe, apteczne, preparaty biobójcze, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe, gazy medyczne i inne wyroby medyczne.
  • Utrzymanie gospodarki lekiem zgodnej z zasadami określonymi w Receptariuszu Szpitalnym, opracowanym i aktualizowanym raz w roku przez Komitet Terapeutyczny działający w Szpitalu.
  • Bezpieczne przechowywanie  zapasów leków i wyrobów medycznych w aptece oraz kontrola przechowywania i zabezpieczenia leków na oddziałach szpitalnych.
  • Monitorowanie jakości leków i wyrobów medycznych - prowadzenie dokumentacji dotyczącej działania niepożądanego, wstrzymania lub wycofania oraz wadliwej jakości.
  • Udzielanie informacji o lekach.
  • Prowadzenie ewidencji księgowej całego asortymentu aptecznego.

W Aptece poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja uzyskiwanych darów produktów leczniczych, próbek lekarskich . Monitoruje się również działania niepożądane, wstrzymywanie i wycofywanie leków komunikatami Głównego Inspektora Farmaceutycznego, komunikaty bezpieczeństwa i incydenty medyczne.

Informacje dodatkowe: 

Apteka jest czynna w godzinach 7:30 - 15:05

< >
<
>

Koordynator/ Kierownik

mgr farm. Małgorzata Plazińska
Sylwetka koordynatora/kierownika: 

specjalizacja II stopnia w zakresie farmacji aptecznej, specjalizacja farmacji szpitalnej

Lekarze/ kadra

z-ca kierownika apteki: Joanna Jarocka

Technicy farmaceutyczni:

  • Anna Markiewcz
  • Agata Opielka
  • Sandra Gniewek

Personel pomocniczy:

  • Malgorzata Brudzńska
Telefony: 

T: (89) 675 22 65

F: (89) 764 94 61

apteka@szpital-bartoszyce.pl

 

Partnerzy