Zarząd szpitala

Dyrektor

s.wojcik@szpital-bartoszyce.pl
Sekretariat Dyrektora:
tel: (89) 764 30 17
fax: (89) 764 29 58

Z-ca ds. lecznictwa

k.plazinski@szpital-bartoszyce.pl
Sekretariat Dyrektora:
tel: (89) 764 30 17
fax: (89) 764 29 58

Z-ca ds. pielęgniarstwa

j.bejnar@szpital-bartoszyce.pl
tel. (89) 764 94 79

 

 

Z-ca ds. finansowych Główny Księgowy
Z -ca ds technicznych

j.kuper@szpital-bartoszyce.pl
tel. (89) 764 30 17