Pobyt w Szpitalu

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).

Zalecenia ogólnoporządkowe

W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu pacjent ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez szpital;
 • współdziałać z personelem medycznym w zakresie realizacji procesu leczenia oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich;
 • dostosować się do rozkładu pracy oddziału, przebywać w wyznaczonej sali w porze obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i w czasie posiłków;
 • nie przyjmować leków i suplementów diety bez zgody i wiedzy lekarza;
 • zachowywać  się  kulturalnie i życzliwie w stosunku do innych pacjentów i personelu;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej oraz higieny  i porządku w najbliższym otoczeniu;
 • respektować prawa innych pacjentów do wypoczynku i intymności osobistej – należy używać odbiorniki radiowo-telewizyjne za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony;
 • przechowywać produkty łatwo psujące się w lodówce dla pacjentów (prosimy o podpisanie swoich produktów imieniem i nazwiskiem oraz datą ich umieszczenia w lodówce);
 • na terenie szpitala przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek;
 • każdorazowego zgłaszania pielęgniarce/położnej zamiar wyjścia z oddziału szpitalnego;
 • przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22:00– 6:00;
 • szanować mienie szpitalne – za powstałe szkody pacjent ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych mogą skorzystać z:

 • za opłatą - z odbiornika telewizyjnego w salach chorych;
 • z lodówki dla pacjentów (znajduje się na każdym oddziale szpitalnym);
 • własnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, bezpłatnie (np. suszarki do włosów, ładowarki, notebooka, smartfona, itp. pod warunkiem korzystania z urządzeń w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów i personelu ;
 • porady psychologa - jeśli na jakimkolwiek etapie leczenia i pobytu w  szpitalu będą potrzebowali Państwo porady psychologa, prosimy o zgłoszenie tego faktu  personelowi medycznemu oddziału;
 • bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną - szczegółowych informacji dotyczących usług duszpasterskich udziela personel medyczny danego oddziału;
 • obrzędów religijnych odbywających się w Kaplicy szpitala według ustalonych godzin;
 • skrzynki pocztowej znajdującej się w holu przy wejściu głównym do szpitala;
 • Filii Poczty Polskiej, znajdującej się na parterze, przy wejściu głównym do szpitala;
 • sklepu z zaopatrzeniem medycznym znajdującym się na I piętrze (blok B);
 • Bufetu (blok B i piętro) czynnego poniedziałek-piątek, w godzinach 8:00 - 16:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 11:00 - 15:00;
 • automatów z gorącymi napojami i słodyczami (główny holl na parterze obok Recepcji;I piętro- Administracja; przy głównym wejściu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego);
 • bezpłatnego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala.

Oddziały Szpitalne mają do dyspozycji aparat telefoniczny z przenośną słuchawką, który jest udostępniony pacjentowi w przypadku braku posiadania przez niego telefonu komórkowego.

W czasie wolnym pacjenci oraz członkowie ich rodzin/bliscy mogą uczestniczyć w programach edukacji zdrowia prowadzonych przez szpital.

 

Ramowy rozkład dniaGodziny

Czynności wykonywane na oddziale szpitalnym

6.00 – 8.00

Pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów.

Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych.

Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych.

Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej.

Sprzątanie.

8.00 - 9.00

Śniadanie – pacjenci przebywają w swoich salach.

8.00 – 10.00

Obchody lekarskie- pozostanie pacjentów w łóżkach.

10.00-13.00

Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych. Konsultacje lekarskie.

Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału

 

12.30-13.00

Obiad - pacjenci przebywają w swoich salach.

13.00 – 16.00

Wypoczynek pacjentów.

16.00 – 19.00

Mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów.

Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych.

Konsultacje lekarskie.

Inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału.

Obchody wieczorne lekarzy dyżurnych.

17.30 – 18.00

Kolacja.

18.00 – 22.00

Czas do dyspozycji pacjentów.

Wykonywanie zleceń lekarskich.

Toalety wieczorne pacjentów.

Porządkowanie pomieszczeń.

22.00 – 6.00

Cisza nocna.

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

 1. Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia. Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika Izby Przyjęć lub SOR w momencie przyjęcia do szpitala. Odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej potwierdzonego własnoręcznym podpisem pacjenta/przedstawiciela ustawowego, dokonuje pracownik SOR lub Izby Przyjęć.
  Pacjent składa oświadczenia:
  • o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, lub
  • o braku upoważnienia do uzyskiwania informacji.
 2. Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana. Informacji o stanie zdrowia nie udziela się przez telefon.
 3. Przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osoba wykonująca zawód medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, rehabilitant) w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych, zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 4. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie, w pozostałych przypadkach w godzinach ustalonych przez koordynatorów- podanych do ogólnej wiadomości.

 

Wypis ze szpitala

Wypis ze szpitala następuje:

 • w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin porządkowy a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

Przy wypisie pacjent otrzymuje Kartę informacyjną od lekarza prowadzącego zawierającą rozpoznanie, wyniki badań, zastosowane leczenie (w tym stosowanych lekach i wykonywanych zabiegach), skutki leczenia, zalecenia co do dalszego postępowania.

Dokumentacja wypisowa wydawana jest wg ustaleń na poszczególnych oddziałach.

 

Partnerzy