Udostępnianie dokumentacji medycznej

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /includes/menu.inc).
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Dokumentację medyczną udostępniana się na wniosek:
 
  •  pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy
  •  przedstawiciela ustawowego pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
  •  osoby upoważnionej przez pacjenta
  •  po śmierci pacjenta: osoby upoważnionej przez pacjenta za życia lub osoby, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osoby bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
 
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
4. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
1) Złożyć Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w sekretariacie Szpitala lub bezpośrednio w pokoju A1 – Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej. Druk wniosku można pobrać w: Dziale Rozliczeń i Statystyki Medycznej (Administracja - I piętro pokój nr A1 Statystyka) lub ze strony internetowej – link poniżej.
2) Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
3) W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we Wniosku udostępnienia dokumentacji medycznej wskazać osobę uprawnioną do jej odbioru lub zawnioskować o przesłanie jej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:
• do wglądu
* udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu świadczenia usług zdrowotnych jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.
• przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, bądź na nośniku informatycznym
7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej:
1) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
2) na informatycznym nośniku danych w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej
• Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II pobiera opłatę, której wysokość nie przekracza opartych na wskaźnikach określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opłata za wysyłkę dokumentacji medycznej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego pobierana jest według cennika tego operatora +VAT
• Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych (wyniki badań obrazowych).
 
 
Kontakt
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Administracja piętro I, pokój A1
Dział czynny:
poniedziałek – piątek w godz.7.30-15.05
tel. (89) 675 23 16

 

Partnerzy