Oddział Chorób Dziecięcych

Oddział Chorób Dziecięcych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach  jest oddziałem  I stopnia referencyjności. Leczymy i diagnozujemy dzieci od 0-18 roku życia z różnymi jednostkami chorobowymi. 

Leczone schorzenia:

  • nerek i układu moczowego
  • układu oddechowego
  • układu pokarmowego
  • układu sercowo- naczyniowego

Oddział posiada sale jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe. Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym mają możliwość korzystania z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 

W oddziale w trakcie diagnostyki poszczególnych schorzeń możemy wykonać: EKG, USG j. brzusznej, szyi, TK głowy i całego ciała, konsultacje: okulistyczne, laryngologiczne, psychologiczne, dermatologiczne, badania laboratoryjne (analityczne i mikrobiologiczne), endoskopie

Wyposażenie oddziału/jednostki: 

Pulsoksymetr, kardiomonitor, lampy do fototerapii, aparat EKG, pompy infuzyjne, materac do monitorowania bezdechów

Liczba łóżek w oddziale: 
20
Informacje dla pacjenta: 

Odwiedziny w oddziale: zalecane godziny 11.00- 19.00

Istnieje możliwość całodobowego przebywania opiekuna przy chorym. Osoby korzystające z usługi hotelowej ponoszą związane z tym koszty (wg ustalonego taryfikatora)

Informacje dodatkowe: 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu dostosowania pomieszczenia socjalnego dla opiekunów

Koordynator/ Kierownik

Katarzyna Sobczyk - Chilińska

Lekarze/ kadra

Weronika Sokołowska

Pielęgniarka/ Położna oddziałowa

Pielęgniarka/Położna Oddziałowa: 
mgr pielęgniarstwa Maria Gaber
Z-ca Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej: 
Krystyna Czepukojć
Telefony: 

Koordynator/Kierownik: 89 764 94 23

Lekarze: 89 764 94 23

Oddziałowa: 89 764 94 21

Pielęgniarki: 89 764 94 99