Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 
 • Laparoskopowa cholecystektomia (wycięcie pęcherzyka żółciowego w technice laparoskopowej - bez otwarcia brzucha).Najczęstszą przyczyną operacji jest objawowa kamica pęcherzyka żółciowego.
 • SILS- cholecystektomia (wycięcie pęcherzyka żółciowego z jednego dojścia przez pępek w technice laparoskopowej).
 • Laparoskopowa hernioplastyka TAAP (laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej z wszczepieniem siatki polipropylenowej od środka brzucha).Operacja wykonywana najczęściej z trzech drobnych nacięć: w pępku- 10 mm, po obu stronach podbrzusza 5 mm.
 • Laparoskopowa hernioplastyka IPOM (laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej z wewnątrzotrzewnowym wszczepieniem siatki nie dającej zrostów).
 • Laparoskopowa fundoplikacja Nissena lub Toupet (laparoskopowa operacja choroby refluksowej przełyku z plastyką najczęściej towarzyszącej tej chorobie przepukliny rozworu przełykowego przepony .
 • Laparoskopowa splenektomia (laparoskopowa operacja śledziony).
 • Laparoskopowa sleeve-gasterktomia (laparoskopowe wycięcie części żołądka, tzw. rękawowa lub mankietowa resekcja części żołądka). Operacja stosowana u chorych z otyłością olbrzymią z BMI> 40kg/m², oraz u chorych z towarzyszącym zespołem metabolicznym z BMI poniżej 40 kg/m².
 • Laparoskopowa gastric banding (laparoskopowe założenie na żołądek przepaski regulowanej u chorych otyłych).
 • Laparoskopowy gastric by-pass (laparoskopowa operacja restrykcyjno wyłączająca dedykowana chorym otyłym).
 • Laparoskopowa operacja achalazji (zwężenia) przełyku.
 • Laparoskopia diagnostyczna, także z pobraniem wycinków z narządów jamy brzusznej do badań histopatologicznych.
 • Laparoskopowa appendektomia (laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego, także w technice SILS- z jednego dojścia pępkowego).
 • Laparoskopowa operacja kolorektoralna (laparoskopowa operacja wycięcia części jelita grubego lub odbytnicy, najczęściej z powodu guza nowotworowego, choroby uchyłkowej jelita grubego itp.).
 • Laparoskopowa operacja niedrożności jelit.
 • Laparoskopowa operacja przedziurawienia wrzodu żołądka.
 • Laparoskopowa varicocelektomia (laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego).
 • Torakoskopowa sympatektomia piersiowa (wycięcie zwojów nerwu współczulnego na poziomie od 3 do 5-go kręgu piersiowego- Th3-5 pod kontrolą kamery, najczęściej z dwóch małych 10 i 5 mm dojść w międzyżebrzu V i VII). Operacja dedykowana chorym nadpotliwością skóry rąk oraz zespole i chorobie Raynauda.
 • Torakoskopowa splanchnicektomia (wycięcie torakoskopowe nerwu trzewnego większego). Operacja wykonywana u chorych z nowotworem trzustki lub przewlekłym zapaleniem trzustki pozwalająca znieść całkowicie lub zminimalizować dolegliwości bólowe brzucha.
 • Tyreoidektomia (wycięcie tarczycy- całkowite lub częściowe w zależności od wskazań do leczenia operacyjnego).
 • Kruroskopia z podpowięziowym przecięciem żył przeszywających. Operacja z dwóch 10 mm cięć na podudziu w przewlekłej chorobie żylnej (żylaki, owrzodzenia podudzi).
 • Inne operacje chirurgiczne z zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych i wykorzystaniem zaawansowanych technologii medycznych takich jak staplery, nóż harmoniczny, Liga Sure, koagulacja w osłonie argonowej pozwalające na zminimalizowanie urazu operacyjnego w operacjach klasycznych i laparoskopowych.
 • wprowadzenie balonu żołądkowego

 

Koordynator/ Kierownik

lek. med. Robert Bromirski

Pielęgniarka/ Położna oddziałowa

Pielęgniarka/Położna Oddziałowa: 
Iwona Prokocka
Telefony: 

Koordynator: (89) 675 22 40

Lekarze tel|fax: (89) 675 22 43

Oddziałowa: (89) 675 22 41

Pielęgniarki: (89) 675 22 42

Partnerzy