Aktualności

Oddział Noworodkowy

Oddział Noworodkowy jest oddziałem o I stopniu referencyjności. Podstawowym zadaniem oddziału jest całodobowa opieka nad noworodkami zdrowymi oraz noworodkami wymagającymi szczególnej opieki, diagnostyki i leczenia. Noworodek przebywa z matką w systemie rooming-in co stwarza możliwość nieograniczonego kontaktu matki z dzieckiem, również w trakcie diagnostyki i leczenia zaburzeń okresu noworodkowego.

Wykonywane zabiegi, badania, usługi: 

W oddziale realizujemy: 

  • profilaktykę chorób zakaźnych
  • profilaktykę choroby krwotocznej noworodków
  • leczenie żółtaczek noworodkowych
  • przesiewowe badania słuchu
  • przesiewowe badania w kierunku wrodzonych wad serca

Ponadto promujemy program karmienia piersią. 
Dysponujemy możliwością wykonania szerokiej diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej, serologicznej i obrazowej (badania USG, w tym przez ciemieniowe, USG płuc, RTG). 
Współpracujemy z oddziałami o III stopniu referencyjności w Olsztynie i Elblągu, gdzie kierowane są dzieci wymagające specjalistycznej diagnostyki i leczenia. 

Wyposażenie oddziału/jednostki: 

Oddział wyposażony jest w sprzęt medyczny umożliwiający nadzór nad prawidłową adaptacją noworodka po porodzie ( 2 stanowiska resuscytacji noworodka wraz z Neopuffem i AutoBrefem inkubatory zamknięte i otwarte, pulsoksymetry). Ponadto posiadamy aparat do wspomagania oddechu u noworodka CPAP, pompy infuzyjne oraz nowoczesne lampy do fototerapii. 

Liczba łóżek w oddziale: 
8
Informacje dla pacjenta: 

Zalecane godziny odwiedzin w oddziale: 11:00- 19:00

Osiągnięcia: 

Personel medyczny Oddziału Noworodkowego systematycznie podnosi kwalifikacje i umiejętności w różnorodnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Aktualnie kształci się w zakresie poradnictwa laktacyjnego.

Koordynator/ Kierownik

lek. Urszula Kownierowicz - specjalista pediatrii

Lekarze/ kadra

lek. Jolanta Michaliszyn - lekarz pediatra , specjalista neonatologii
lek. Weronika Sokołowska - lekarz pediatra , specjalista pediatrii

Pielęgniarka/ Położna oddziałowa

Pielęgniarka/Położna Oddziałowa: 
Irena Wąsowicz - specjalistka neonatologii
Telefony: 

Lekarze: (89) 675 23 35
Punkt Pielęgniarski: (89) 675 22 17

Partnerzy