Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 06/2017. Sukcesywna dostawa roztworów do dializ

  1. Ogłoszenie z dn. 07.06.2017r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
  8. Oświadczenie wykonawcy  – załącznik nr 6

Fizjoterapeuta

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni fizjoterapeutę, posiadającego wyższe wykształcenie, na umowę cywilno-prawną.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń pok. A13. lub o kontakt tel. 89 764 94 97.

Partnerzy