Rozstrzygnięte

Sprawa nr 04/2018. Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 04.04.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.04.2018r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.05.2018r.
 9. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.05.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 10.05.2018r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.07.2018r.

Sprawa nr 03/2018. Dostawa lasera holmowego i ureterorenoskopów z wyposażeniem

 1. Ogłoszenie z dn. 28.02.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.03.2018r.

Sprawa nr 02/2018. Sukcesywna dostawa rękawic medycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 07.02.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.02.2018r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 16.02.2018r.

Partnerzy