Aktualności

Rozstrzygnięte

Główny specjalista ds. elektroenergetycznych

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje kandydata na stanowisko
Głównego specjalisty ds. elektroenergetycznych.
 
Osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna posiadać doświadczenie w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń i sieci technicznych opraz obiektów budowlanych. Kandydat powinien posiadać ponadto odpowiednie predyspozycje osobowościowe tj. odporność na stres, dynamizm, sumienność oraz umiejętność pracy zespołowej.
Do podstawowych obowiązków Głównego specjalisty ds. elektroenergetycznych należy:

Sprawa nr 19/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie z dn. 15.12.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

Sprawa nr 18/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie z dn. 29.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

Sprawa nr 17/2017. Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n. "Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach"

 1. Ogłoszenie z dn. 16.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Oświadczenie w zakresie klauzuli społecznej – załącznik nr 7

Sprawa nr 16/2017. Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 15.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.11.2017 r.

Sprawa nr 15/2017. Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 09.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.11.2017r.

Sprawa nr 14/2017. Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 25.10.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 31.10.2017r.

Sprawa nr 13/2017. Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 02.10.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Dokumentacja projektowa  – załącznik nr 7

Partnerzy