Rozstrzygnięte

Sprawa nr 12/2019. Utrzymanie aparatury medycznej w ruchu

 1. Ogłoszenie nr 613754-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540231854-N-2019 z dnia 2019-10-29 r. 

Sprawa nr 11/2019. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie nr 599768-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540201978-N-2019 z dnia 24-09-2019 r. 

Sprawa nr 10/2019. Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych

 1. Ogłoszenie nr 598053-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.09.2019r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 23.09.2019r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 26.09.2019r.

Sprawa nr 09/2019. Dostawa paliwa

 1. Ogłoszenie nr 592111-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540191478-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.09.2019r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert!

Sprawa nr 08/2019. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.

 1. Ogłoszenie z dn. 21.08.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.08.2019r.
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 29.08.2019r.

Sprawa nr 07/2019. Dostawa paliwa

 1. Ogłoszenie nr 575581-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540154788-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert !
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540156852-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Partnerzy