Rozstrzygnięte

Sprawa nr 02/2019. Sukcesywne dostawy wyrobów używanych w laparoskopii i endoskopii oraz innych wyrobów medycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 20.03.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 27.03.2019r.
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.03.2019r.

Fizjoterapeuta

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni fizjoterapeutę, posiadającego wyższe wykształcenie, na umowę cywilno-prawną.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń pok. A13. lub o kontakt tel. 89 6752317.

 

Sprawa nr 01/2019 Zakup dwóch ambulansów typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 28.02.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.03.2019r.  UWAGA Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.03.2019r.

Partnerzy