Rozstrzygnięte

Sprawa nr 02/2018. Sukcesywna dostawa rękawic medycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 07.02.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.02.2018r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 16.02.2018r.

Sprawa nr 01/2018. Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 23.01.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy - załącznik nr 2
 5. Wzór umowy - załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.02.2018r.
 8. SIWZ (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 9. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 10. Formularz cenowy - załącznik nr 2 (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)

Główny specjalista ds. elektroenergetycznych

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje kandydata na stanowisko
Głównego specjalisty ds. elektroenergetycznych.
 
Osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna posiadać doświadczenie w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń i sieci technicznych opraz obiektów budowlanych. Kandydat powinien posiadać ponadto odpowiednie predyspozycje osobowościowe tj. odporność na stres, dynamizm, sumienność oraz umiejętność pracy zespołowej.
Do podstawowych obowiązków Głównego specjalisty ds. elektroenergetycznych należy:

Sprawa nr 19/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie z dn. 15.12.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

Sprawa nr 18/2017. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie z dn. 29.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

Partnerzy