Rozstrzygnięte

Sprawa nr 17/2017. Dostawa USG - ultrasonografu wielozadaniowego w ramach projektu p.n. "Rozwój diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach"

 1. Ogłoszenie z dn. 16.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Oświadczenie w zakresie klauzuli społecznej – załącznik nr 7

Sprawa nr 16/2017. Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 15.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.11.2017 r.

Sprawa nr 15/2017. Zakup ambulansu typu C dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 09.11.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.11.2017r.

Sprawa nr 14/2017. Zakup sterylizatora parowego do Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 25.10.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 31.10.2017r.

Sprawa nr 13/2017. Wymiana windy w Bloku C Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie z dn. 02.10.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Dokumentacja projektowa  – załącznik nr 7

Sprawa nr 12/2017. Dostawa paliwa

 1. Ogłoszenie z dn. 28.09.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 06.10.2017r.

Sprawa nr 11/2017. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

 1. Ogłoszenie z dn. 13.09.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. UWAGA Zmiana terminu składania ofert z dn. 19.09.2017r.

Sprawa nr 10/2017. Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

 1. Ogłoszenie z dn. 23.08.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 01.09.2017r.

Sprawa nr 09/2017. Sukcesywna dostawa endoprotez ortopedycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 17.07.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 25.07.2017r.

Partnerzy