Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 04/2020. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 523647 z dnia 2020-03-13 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 2 do wzoru umowy 
 7. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 
 8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Wymienniki ciepła typu JAD 6/50

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach informuje, że ma na zbyciu 15 sztuk wymienników ciepła typu JAD 6/50. Cena minimalna za 1 szt-500 zł netto +23 % VAT. Osoby zainteresowane nabyciem prosimy o przedstawienie swoich ofert na piśmie do dnia 11.03.2020 r. w sekretarcie szpitala bądź na adres mailowy: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 89 675 23 17

Sprawa nr 03/2020. Wykonanie usługi remontowej w sali konferencyjnej wraz z dostawą wyposażenia w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 516097-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 5
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06.03.2020 r.
 9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dnia 11.03.2020r.

Sprawa nr 02/2020. Sukcesywna dostawa rękawic medycznych

 1. Ogłoszenie nr 514083-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540034834-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.  UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26-02-2020 r.

Sprawa nr 01/2020. Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 509933-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540025617-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.
 8. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.02.2020 r.

Sprawa nr 14/2019. Dostawa dializatorów i innych wyrobów medycznych

 1. Ogłoszenie nr 632442-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.12.2019 r.
 8. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 13.12.2019r.
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.12.2019r.

Partnerzy