Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 04/2020. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 523647 z dnia 2020-03-13 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 2 do wzoru umowy 
  7. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 
  8. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Wymienniki ciepła typu JAD 6/50

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach informuje, że ma na zbyciu 15 sztuk wymienników ciepła typu JAD 6/50. Cena minimalna za 1 szt-500 zł netto +23 % VAT. Osoby zainteresowane nabyciem prosimy o przedstawienie swoich ofert na piśmie do dnia 11.03.2020 r. w sekretarcie szpitala bądź na adres mailowy: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 89 675 23 17

Partnerzy