Aktualności

Rozstrzygnięte

Sprawa nr 20/2020. Dostawa i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/406146

Partnerzy