Aktualności

Rozstrzygnięte

Nr sprawy: ZOFE 01/2020 Pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją zadania polegającego na wdrożeniu e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244145
Uwaga! zmiana terminu składania ofert

Partnerzy