Sprawa nr 21/2023. Wywóz, transport i zbieranie segregowanych odpadów komunalnych z siedziby Zamawiającego w Bartoszycach

Partnerzy