Aktualności

Sprawa nr 01/2018. Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 23.01.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy - załącznik nr 2
 5. Wzór umowy - załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.02.2018r.
 8. SIWZ (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 9. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 10. Formularz cenowy - załącznik nr 2 (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 11. Wzór umowy - załącznik nr 3 (wersja uaktualniona dn. 21.02.2018r.)
 12. Zmiana treści ogłoszenia z dn. 24.02.2018r.
 13. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 09.03.2018r.
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.05.2018r.

 

Partnerzy