Aktualności

przetrag na najem pomieszczeń o powierzchni 160 m² mieszczących się w budynku E Szpitala, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych wraz z dostosowaniem do wewnętrznych ciągów komunikacyjnych budynku A1 Szpitala

Partnerzy