Aktualności

Sprawa nr 05/2018. Dostawa aparatów do dializ wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych

  1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 19.04.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
  7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 18.05.2018r.
  9. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 29.05.2018r.
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.07.2018r.

Partnerzy