Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program realizuje poradnia położniczo-ginekologiczna w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach (Ipiętro). Szczegóły pod numerem tel. (89) 675 23 54

< >

Partnerzy