21 listopada 2015r została zawarta umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy naszym Szpitalem a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach

21 listopada 2015r podczas uroczystej  konferencji z okazji Honorowego Dawstwa Krwi przy PCK w Bartoszycach podpisono umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. Ze strony Szpitala umowę podpisał Dyrektor Szpitala - Sławomir Wójcik, ze strony PCK   Prezes - Wojciech Prokocki. Przedmiotem umowy będzie współpraca Stron w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych czy też działań marketingowych związanych z ochroną zdrowia.

< >
<
>

Partnerzy