Sprawa nr 04/2018. Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

  1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 04.04.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
  7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.04.2018r.
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.05.2018r.
  9. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.05.2018r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 10.05.2018r.
Tok: 

Partnerzy