Aktualności

Sprawa nr 04/2018. Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

 1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 04.04.2018r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.04.2018r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.05.2018r.
 9. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.05.2018r.
 10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 10.05.2018r.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.07.2018r.

Partnerzy