Ogłoszenia

Data dodania Toksortuj malejąco
Pielęgniarka / Położna 20.04.2017 W toku
Konserwator - elektryk 18.03.2019 W toku
Fizjoterapeuta 19.03.2019 W toku
Konkurs ofert na ratownika medycznego koordynującego i nadzorującego pracą ratowników medycznych oraz udzielajacego świadczeń zdrowotnych 03.03.2017 Rozstrzygnięte
Przetarg na najem domku letnisowego nad jeziorem Dadaj 12.06.2017 Rozstrzygnięte
Zatrudnimy Informatyka-analityka systemów 05.04.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych 21.12.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczenia o pow. 16m2 z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych-prowadzenie poradni stomatologicznej 29.10.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert - psycholog 14.06.2017 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczenia o pow. 16,5m2 z przeznaczeniem na miejsce garażowe 06.06.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w DRM - Zespół Wyjazdowy S, SOR i POZ 21.12.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną i transfuzjologiczną wraz z dzierżawą pomieszczeń o pow. 167,85m2 28.11.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielnie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (operacyjne, anestezjologiczne, w oddziałach szpitalnych) 06.03.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii 14.06.2017 Rozstrzygnięte
konkurs ofert dla lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa 28.06.2018 Rozstrzygnięte
Przetarg na najem pomieszczeń o powierzchni 37,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pocztowego 06.02.2019 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na garaże 29.11.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielnie świadczeń zdrowotnych w Dziale Diagnostyki Obrazowej przez Techników RTG, lekarzy w tym koordynatora Działu Diagnostyki Obrazowej 06.03.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii 04.08.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy z zakresu ortopedii 16.07.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert-udzielanie świadczeń zdrowotnych SOR, Dział Ratownictwa Medycznego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Z-ca koordynatora SOR/Działu Ratownictwa Medycznego 12.03.2019 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń o powierzchni 34,3m2, 43,8m2, 60,41m2 29.11.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielnie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Oddziałach i Działach Szpitalnych 07.03.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na ratownika medycznego, w tym sprawującego nadzór i kontrolę nad stanem technicznym ambulansów 15.12.2017 Rozstrzygnięte
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej- Oddział Chorób Wewnetrznych z OIOK 24.08.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na świadczenia zdrowotne świadczone przez ratowników medycznych 14.03.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu domowego leczenia tlenem (program DLT), świadczenia zdrowotne z zakresu Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pielęgniarskiej, świadczenia zdrowotne Lekarza Anatomopatomorfologa. 15.03.2017 Rozstrzygnięte
Główny specjalista ds. elektroenergetycznych 02.01.2018 Rozstrzygnięte
konkurs na stanowisko Pielęgniaki Oddziałowej- Szpitalny Oddział Ratunkowy 24.08.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na Bloku Operacyjnym. 13.04.2017 Rozstrzygnięte
przetarg na najem ldwóch lokali z przenaczeniem na miejsca garażowe 16.01.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 24.08.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń o powierzchni 25,5m2 oraz 29,87m2 19.03.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Ambulatoryjnej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. 28.04.2017 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczenia o powierzchni 16,65 m2 22.01.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Urazowo-Ortopedyczny 24.08.2018 Rozstrzygnięte
Ambulans Marki Volkswagen 16.05.2017 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczenia 33 m2 z przeznaczeniem na miejsce garażowe 24.01.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 24.08.2018 Rozstrzygnięte
przetrag na najem pomieszczeń o powierzchni 160 m² mieszczących się w budynku E Szpitala, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych wraz z dostosowaniem do wewnętrznych ciągów komunikacyjnych budynku A1 Szpitala 19.04.2019 Rozstrzygnięte
VOLKSWAGEN LT 35 24.05.2017 Rozstrzygnięte
konkurs ofert technik rtg 14.02.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki 24.08.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń o powierzchni 151,78 m², mieszczących się na parterze budynku Szpitala, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych 19.04.2019 Rozstrzygnięte
Dzierżawa domku letniskowego nad jeziorem Dadaj 25.05.2017 Rozstrzygnięte
przetarg najem pomieszczenia 16,65 m2 15.02.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Ginekologiczno-Położniczy 24.08.2018 Rozstrzygnięte
Przetarg pod dzierżawę powierzchni ścian z przeznaczeniem na zainstalowanie sieci telewizyjnej przeznaczonej do odpłatnego odbioru programów telewizyjnych 29.04.2019 Rozstrzygnięte
Fizjoterapeuta 30.05.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii 23.02.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej-Oddział Nefrologiczny 24.08.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń o pow. 108,82 m2 oraz 135,3m2 21.05.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych, SOR, wykonywania badań endoskopowych 06.06.2017 Rozstrzygnięte
konkurs ofert-świadczenia zdroowtne wykonywane przez lekarzy z zakresu nefrologii 01.03.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Noworodkowy 24.08.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na udzieleanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych 10.06.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert - pielęgniarka i położna 06.06.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert: Wyjazdowa Nocna i świąteczna Opieka Pielęgniarska, program DLT, terapeuta zajęciowy 13.03.2018 Rozstrzygnięte
Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej-Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej 24.08.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii 30.07.2019 Rozstrzygnięte
Przetarg na zbycie ambulansu 07.06.2017 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, SOR, Dziale Ratownictwa Medycznego, NŚOZ, w poradni chirurgii ogólnej 16.03.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem domku letniskowego nad jeziorem Dadaj 13.11.2018 Rozstrzygnięte
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotych z zakresu teleradiologii 28.08.2019 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę, logopedę i terapeutę zajęciowego 03.03.2017 Rozstrzygnięte
Konkurs ofert ratownik medyczny 08.06.2017 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczenia 33m2 z przeznaczeniem na miejsce garażowe 20.03.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na miejsca garażowe 12.12.2018 Rozstrzygnięte
przetarg na najem pomieszczeń o pow. 147,7m2 oraz 16m2 13.09.2019 Rozstrzygnięte

Partnerzy