Dział Finasowo-Księgowy

Z-ca Dyrektora ds.  Finansowych, Główny Księgowy: 
mgr Jadwiga Grażyna Tarasewicz

tel: (89) 675 23 10
 g.tarasewicz@szpital-bartoszyce.pl

Płace, podatki:
tel: (89) 675 23 12

Kasa: 
tel: (89) 675 23 11

 

Partnerzy