Aktualności

Wyniki konkursu- Karetki

 
Wyniki Konkursu
 
z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „EKO – KARETKA"
zorganizowanego przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach .
W dniach 06-20.03.2019 r. komisja w składzie:

  1. Wojciech Stefaniak,
  2. Joanna Chroboczek,
  3. Przemysław Gruba,
  4. Marzena Biernacka.

dokonała   sprawdzenia   i   oceny   prac   plastycznych   nadesłanych   do   Szpitala
w ramach ogłoszonego konkursu technicznego pt. „EKO – KARETKA". Główną uwagę
zwrócono   na   spełnienie   wymogów   regulaminu   pod   kątem   wykorzystania   do   budowy
pojazdów   materiałów   ekologicznych,   a   także   gabarytów   i   możliwości   zgłoszenie
do konkursu głównego tylko jednej pracy przez każdą klasę.
       Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i nadesłanie przez szkoły powiatu
bartoszyckiego 72 wykonanych ambulansów i śmigłowców oraz z uwagi na chęć uznania
włożonej przez naszych najmłodszych mieszkańców pracy komisja dopuściła do oceny
wszystkie nadesłane prace.
Zgodnie z regulaminem zostały one sklasyfikowane i ocenione w trzech grupach:
 
klasy I – III,
klasy IV – VI,
klasy VII – VIII,
 
Dodatkowo   postanowiono   część   prac   z   poszczególnych   grup   uhonorować
wyróżnieniami oraz docenić prace nadesłane do organizatora konkursu indywidualnie.
 
Klasy I – III   
 
(ogółem nadesłano 18 prac):
I miejsce  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach (Praca zbiorowa wykonana w Świetlicy Szkolnej przez klasy I – III),
 
II miejsce  - Szkoła Podstawowa w Ponikach – klasa II,
 
III miejsce  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bartoszycach – klasa IA,
 
Wyróżnienie- Szkoła Podstawowa w Sokolicy – klasa II,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bartoszycach – klasa IIIA,
Klasy IV – VI            
(ogółem nadesłano 23 prace):
 
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach – klasa VIC,
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach – klasa VD,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Grzędzie – klasa IV,
Wyróżnienie
- Szkoła Podstawowa w Bezledach – klasa IV,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bartoszycach – klasa VIA,
- Szkoła Podstawowa w Sokolicy – klasa IV,
- Szkoła Podstawowa w Ponikach – klasa V,
 
Klasy VII – VIII        
(ogółem nadesłano 4 prace):
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie – klasa VIII,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie – klasa VII,

Prace indywidualne nagrodzone wyróżnieniami          
(ogółem nadesłano 26 prac):
- Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie – Klasa „0”
- Filip Waszkiewicz
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bartoszycach – klasa IIIB,
- Blanka Magun      
– Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bartoszycach – klasa VB,
- Hubert Adamczuk
– Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bartoszycach – klasa IVC,
- Zuzanna Wojnowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu – klasa IVB,
- Dominik Kucharski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu – klasa VA,
- Filip Rybacki         
 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu – klasa IVA,
 
 

< >
<
>

Partnerzy