Uroczyste przekazanie karetki

W dniu 07.02.2018r. nastapiło uroczyste przekazanie karetki z rąk wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego.Karetkę marki" Wolkswagen Crafter" zakupiono z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 233,153 zł.
Dyrektor Szpitala Sławomir Wójcik podziękował Panu Wojewodzie za przekazane pod koniec zeszłego roku środki pieniężne w kwocie 200 tysięcy zł. na doposażenie SOR.Kupiono między innymi respiratory transportowe , pompę do szybkiego przetaczania płynów - jedyną taką w województwie Warmińsko-Mazurskim, detektory czadu i inny sprzęt.

< >
<
>

Partnerzy