Szpital uczestnikiem uroczystości nadania sztandaru dla Nadleśnictwa w Bartoszycach

Każda okazja jest dobra aby promować zdrowie w duchu zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Z okazji tak podniosłej uroczystości jaką było nadanie nowego sztandaru dla Nadleśnictwa w Bartoszycach pracownicy naszej placówki dokonywali pomiaru wartości glikemii we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego. Uczyli również jak należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Z oferty szpitala skorzystało około 100 osób.

< >
<
>

Partnerzy