System wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictawa Medycznego (SWD PRM)

O dnia 30.05.2017 obowiązuje na terenie całego województwa warmińśko-mazurskiego System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Jest to system teleinformatyczny , który umożliwia:

 • przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
 • dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
 • rejestrowanie zdarzeń medycznych;
 • lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).

Jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:

 • dyspozytorów medycznych,
 • członków zespołów ratownictwa medycznego,
 • lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
 • uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

SWD PRM pozwala:

 • monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
 • tworzyć kompletną dokumentację medyczną.

Utrzymanie oraz obsługę SWD PRM na terenie kraju zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej. Na terenie województwa za utrzymanie systemu odpowiedzialny jest wojewoda.
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach jest dysponentem czterech zespołów ratownictwa medycznego (1 specjalistycznego stacjonującego w Bartoszycach oraz 3 podstawowych stacjonujących w Bartoszycach, Górowo Iławeckim, Bisztynku). Zespół ratownictwa medycznego otrzymuje zlecenie wyjazdu od dyspozytora medycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer alarmowy 999. Zcentralizowana dyspozytornia znajduję się przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Nowy system SWD PRM kończy erę zleceń wyjazdu przekazywanych drogą radiową oraz papierowej dokumentacji wypełnianej przez zespoły ratownictwa medycznego. Zlecenia przekazywane są drogą elektroniczną na służbowy tablet, na którym wypełniana jest w całości dokumentacja medyczna wyłącznie przez kierownika zrm. Dlatego nie powinien już dziwić nikogo widok osoby klikającej w ekran tabletu w trakcie udzielania pomocy. W ambulansie znajduje się również mobilna drukarka. W przypadku pacjentów którzy nie wymagają lub odmawiają przewozu do SOR/ izby przyjęć kierownik zrm po wypełnieniu dokumentacji medycznej musi się udać do karetki, aby wydrukować karty i jedną z nich przekazać pacjentowi lub osobie upoważnionej. Wersja papierowa zarezerwowana jest wyłącznie dla sytuacji nadzwyczajnych ( awaria systemu, uszkodzenie tabletu, drukarki, brak łączności ). Niestety system ten nie jest doskonały, szczególnie na terenie naszego powiatu, gdzie problemy z łącznością gsm są codziennością. Obsługa tabletu
i funkcjonalność programu SWD jest również daleka od ideału i dlatego autorzy projektu już zapowiadają zmiany i kolejną wersję aktualizacji. Wypełnienie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej przy użyciu tabletu jest bardziej czasochłonne niż w wersji papierowej co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji zlecenia i opóźnieniem osiągnięcia stanu gotowości do wyjazdu. Pragnę uspokoić, że w przypadku braku wolnego zespołu ratownictwa medycznego w danym rejonie, a koniecznością błyskawicznego zadysponowania go do osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego dyspozytor medyczny kontaktuje się niezwłocznie, telefonicznie z danym zrm i ustala możliwość przekazania zlecenia. Brak wypełnienia dokumentacji medycznej nie może być powodem odmowy udzielenia pomocy osobie prawdziwie jej potrzebującej.
Dlatego zwracam się z prośbą o wyrozumiałość w przypadku problemów związanych z obsługą nowego systemu SWD PRM oraz o przemyślane wzywanie pomocy dzwoniąc pod numer 999.
Pragnę przypomnieć, że według raportu Najwyższej Izby Kontroli ponad jedna trzecia wyjazdów zrm jest nieuzasadniona, a tym kimś kto naprawdę będzie pilnie potrzebował pomocy może być jedna z najbliższych Ci osób.

< >
SWD PRM

Partnerzy