Porozumienie o współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Państwową Budżetową Jednostką Ochrony Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego Bagrationowski Centralny Szpital Rejonowy

W dniu 10 czerwca 2016r. w Górowie Iławeckim szefowie szpitali z Bartoszyc – Sławomir Wójcik i Bagriatonowska – Aleksander Rudoja Anatoliewicz, podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem tego porozumienia jest przede wszystkim wzajemna działalność w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego po obu stronach granicy, działania promocyjno- edukacyjne, które dotyczą służby zdrowia, jak i również współpraca w przypadku zdarzeń medycznych w bezpośredniej bliskości granicy.

< >
<
>

Partnerzy