Ponad 1,5 mln zł powiatowej dotacji dla szpitala w Bartoszycach

Dofinansowanie na modernizację pomieszczeń szpitalnych – Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz na oddzielenie Oddziału Nefrologicznego od Stacji Dializ otrzyma Bartoszycki Szpital im. Jana Pawła II. Środki finansowe, pochodzą z budżetu powiatu bartoszyckiego. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/134/2016 z  dnia 11 sierpnia 2016r została przyznana dotacja przez Radę Powiatu na wniosek Pana Sławomira Wójcik – Dyrektora Szpitala.
W dniu 16.08.2016r została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Pana Starostę - Wojciecha Prokockiego oraz Pana Jana Zbigniewa Nadolnego - Wicestarostę a Panem Sławomirem Wójcikiem Dyrektorem Szpitala.
Dzięki dotacji poprawią się warunki leczenia pacjentów, a szpital dostosowany zostanie do określonych przez ministra zdrowia wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia placówek leczniczych. Zwiększone będą również możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów placówki, pod której opieką jest około 18 000 tys. osób rocznie.

< >

Partnerzy