Sprawa nr 17/2018. Dostawa sprzętu medycznego oraz sprzętu ICT w ramach projektu p.n. Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala (...)"

  1. Ogłoszenie opublikowane z dn. 18.12.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4
  7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
  8. Klucz publiczny – załącznik nr 6
  9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.01.2019r.   Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.
  10. Sprostowanie ogłoszenia z dn. 10.01.2019r.
Tok: 

Partnerzy