Sprawa nr 11/2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych

  1. Ogłoszenie z dn. 18.07.2018r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.07.2018r.- uwaga zmiana terminu otwarcia !
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.07.2018r.
  9. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2-uaktualniony dnia 25.07.2018r.
  10. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 31.07.2018r.
Tok: 

Partnerzy