Sprawa nr 09/2019. Dostawa paliwa

  1. Ogłoszenie nr 592111-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540191478-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
  8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.09.2019r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert!
  9. Wzór umowy - zmodyfikowany załącznik nr 3
Tok: 

Partnerzy