W toku

Sprawa nr 12/2019. Utrzymanie aparatury medycznej w ruchu

  1. Ogłoszenie nr 613754-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  5. Wzór umowy – załącznik nr 3
  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
  7. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540231854-N-2019 z dnia 2019-10-29 r. 

Fizjoterapeuta

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni fizjoterapeutę, posiadającego wyższe wykształcenie, na umowę cywilno-prawną.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń pok. A13. lub o kontakt tel. 89 6752317.

 

Konserwator - elektryk

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje kandydata na stanowisko konserwator - elektryk
Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko powinna posiadać doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Kandydat powinien posiadać ponadto odpowiednie predyspozycje osobowościowe tj. odporność na stres, sumienność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 
Do obowiązków konserwatora – elektryka należy:
 

Partnerzy