W toku

Sprawa nr 11/2019. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

 1. Ogłoszenie nr 599768-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Sprawa nr 09/2019. Dostawa paliwa

 1. Ogłoszenie nr 592111-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540191478-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.09.2019r. UWAGA Zmiana terminu składania ofert!

Sprawa nr 08/2019. Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku.

 1. Ogłoszenie z dn. 21.08.2019r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 27.08.2019r.
 8. UWAGA Zmiana terminu składania ofert
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 29.08.2019r.

Fizjoterapeuta

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zatrudni fizjoterapeutę, posiadającego wyższe wykształcenie, na umowę cywilno-prawną.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Dziale Kadr, Organizacji i Rozliczeń pok. A13. lub o kontakt tel. 89 6752317.

 

Konserwator - elektryk

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach poszukuje kandydata na stanowisko konserwator - elektryk
Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko powinna posiadać doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Kandydat powinien posiadać ponadto odpowiednie predyspozycje osobowościowe tj. odporność na stres, sumienność oraz umiejętność pracy zespołowej.
 
Do obowiązków konserwatora – elektryka należy:
 

Partnerzy