Zgłoszenie obserwatora

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OBSERWATOR

XVII Mistrzostwa Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym
Bartoszyce, Pałac Folwark Galiny, 22-24 maj 2019 r.

 

 
1 Start 2 Obserwatorzy 3 Dane do faktury 4 Weryfikacja 5 Koniec
 
Opłata za uczestnictwo wynosi: 1800,00 zł od osoby + VAT 23% 
Zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia.
 
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełnione i podpisane oświadczenie (dostępne tutaj)
  2. Potwierdzenie przelewu należy wysłać do 22.04.2019 na adres: mistrzostwa@szpital-bartoszyce.pl
Nr rachunku na który należy dokonywać wpłat: 83 1240 5598 1111 0000 5028 3671
 
Oryginał oświadczenia o zwolnieniu z VAT należy przesłać także pocztą na adres:
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Wyszyńskiego 11
 

Partnerzy