Uroczyste podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach a Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

W dniu 21 kwietnia 2016r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach została zawarta umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Naszym Szpitalem i Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W imieniu Szpitala umowę podpisał Dyrektor ds. medycznych Krzysztof Plaziński, natomiast ze strony Uniwersytetu Pani Prezes Bożena Misiarz. Podpisana umowa dotyczy wzajemnej współpracy Stron odnośnie zagadnień związanych z promocją i edukacją zdrowotną, organizacją konferencji, prelekcji, wszelakich działań marketingowych mających na celu propagowanie prozdrowotnych zachowań, stylu życia itp.
Należy tu nadmienić, że współpraca pomiędzy podmiotami rozpoczęła się znacznie wcześniej. Pracownicy Naszego Szpitala prowadzili zajęcia z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, omawiali skutki otyłości i związane z nimi choroby cywilizacyjne. Ponadto uczyliśmy jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, która pozwoli uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.
W dniu podpisania porozumienia poruszane były zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

< >
<
>

Partnerzy