Sprzęt szkoleniowy i szkolenia

Specyfika działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego to praca pod presją uciekającego czasu w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Medycyna ratunkowa jako jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny potrzebująca ciągłej edukacji i podnoszenia umiejętności. Od dłuższego już czasu zabiegaliśmy o pozyskanie środków na zakup profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.
Dlatego też zwróciliśmy się z prośba o wsparcie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, który wizytując nasz szpital w grudniu 2015 roku zapoznał się z naszymi planami dotyczącymi szeroko pojętej edukacji medycznej. Tym samym, ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, w czerwcu 2016 decyzją Pana Artura Chojeckiego, otrzymaliśmy dotację finansową w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu szkoleniowego na potrzeby związane z edukacją personelu naszego szpitala jak i społeczności lokalnej.
Dzięki tym środkom zakupiliśmy profesjonalne fantomy do zajęć zaawansowanych jak i podstawowych oraz treningowy automatyczny defibrylator zewnętrzny AED: fantom do zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – możemy na tym sprzęcie doskonalić procedury między innymi defibrylacji, kardiowersji, wkłuć doszpikowych czy też intubacji. cztery fantomy do zajęć z pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – w tym zestawie są fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia
Fantomy te pozwolą nam uruchomić szeroko zakrojony program szkoleń wewnętrznych dla całego personelu. W pierwszej kolejności przygotowujemy kadrę instruktorów z grona lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w strukturach SOR i ZRM. Następnie uruchomimy szkolenia wewnętrzne dla personelu szpitala. Oczywiście równolegle doskonalimy program szkoleń dla instytucji zewnętrznych, które zgłaszają się do nas z prośbą o prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.
Nasze plany oprócz pomysłów i dobrowolnego zaangażowania wielu osób nie mogły by być realizowane bez wsparcia finansowego. Takim pomysłem jest uruchomienie profesjonalnego ośrodka szkoleń medycznych i dzięki wsparciu wojewody Pana Artura Chojeckiego pomysł ten nabrał realnych kształtów za co serdecznie dziękujemy.

< >
<
>

Partnerzy