Sprawa nr 10/2018. Dostawa sprzętu medycznego oraz sprzętu ICT w ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala (...)"

Partnerzy