Sprawa nr 08/2017. Sukcesywna dostawa dializatorów, roztworów do dializ i innych wyrobów medycznych

 1. Ogłoszenie z dn. 07.07.2017r.
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 5. Wzór umowy – załącznik nr 3
 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
 7. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5
 8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 13.07.2017r.
 10. Wzór umowy (wersja uaktualniona z dn. 13.07.2017r. – załącznik nr 3
 11. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 14.07.2017r.
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.07.2017r.
 13. Protokół z publicznego otwarcia ofert z dn. 18.07.2017r.
 14. Sprostowanie z dn. 26.07.2017r. dot. protokołu z publicznego otwarcia ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 26.07.2017r.

Partnerzy